GDPR - Den nya dataskyddsförorning

Vad betyder det för dig som användare?

EUs nya dataskyddslagen (GDPR) har till syfte att skydda dig mot olämplig användning av dina personliga uppgifter.
Europeiska företag ska därför strama processen för hur vi som företag ska samla in och behandla dina personuppgifter.
GDPR gäller alla företag som behandlar personuppgifter från medborgare i EU.

Vi på Mileage Book tar dina personuppgifter seriöst.

Som en del av ditt samarbetsavtal med Mileage Book, ingår du också vårt personuppgiftsbiträdesavtal. Här i kan du läsa hur vi förhåller oss till personuppgifter hos Mileage Book. Du kan också se underbiträden som vi samarbetar med.
Den ger dig samtidigt en garanti för att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.

Vi behandlar endast personligt inmatade uppgifter för att kunna skapa konton och ge dig eller ditt företags medarbetare tillgång till Mileage Books system, samt för att skicka uppdateringar om nyheter och funktioner regelbundet.

Vi behandlar endast vanliga personuppgifter som:

  • Namn
  • Adress
  • E-mail adress
  • Telefonnummer
  • Nummerplåt
  • Lönenummer
  • GPS – koordinater
  • mm.
GDPR

Vilka rättigheter ger GDPR?

Efter dataskyddsförordningen har du en rad rättigheter i förhållande till vår behandling av uppgifter om dig. Det ger dig en trygghet att vi tar hand om dina personuppgifter och att du bland annat blir “glömd” och kan få med dina uppgifter den dagen vi avslutar vårt samarbete.
Rättigheter som kan nämnas:

Rätten att se dina uppgifter (insiktsrätt) och korrigera uppgifterna.
Du kan se dina inmatade uppgifter på vår plattform när som helst och uppdatera uppgifterna.

Rätten att få dina uppgifter borttagna
Du har alltid tillgång till att radera uppgifter. Vi lagrar dina personuppgifter upp till 3 månader efter abonnemanget har avslutats. Har du ett FREE konto och har varit inaktiv i 12 mdr. raderar vi ditt konto inkl. dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling
I vissa tillfällen har du rätt till att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Rätten att invända
Du har i vissa tillfällen rätt att invända om våra annars lagliga behandlingar av dina personuppgifter.

Rätten att flytta med dina uppgifter när vårt avtal upphör (dataportabilitet)
Du kan alltid exportera alla dina registrerade resor och körjournaler.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på www.datainspektionen.se

Generellt om den nya GDPR lagen

GDPR höjer standarden för hur vi ska hantera dina personliga uppgifter framöver. Mileage Book har hittills och kommer i framtiden prioritera säkerheten högt när det handlar om dina personliga uppgifter.

Den nya dataskyddsförordningen gör att vi kan öka vårt fokus på transparensen. Så du alltid kan vara trygg och enkelt hitta information om vad vi använder dina uppgifter till i Mileage Book.

 

Vi håller inget dolt och det vi använder dina personuppgifter till hittar du antingen i vårt personuppgiftsbiträdesavtal eller datapolicy som är tillgängligt.

Hos Mileage Book ser vi dataskyddsförordningen som en välkommen standard som kommer höja nivån för personuppgiftssäkerhet.
En bra process för alla egenföretagare och särskilt för ett IT-företag som vårt.

Har du frågor om vår personuppgiftspolicy?

Har du frågor om Mileage Books personuppgiftspolicy så är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktperson: Carsten Guldhammer
E-mail: gdpr@mileagebook.com
Telefon: + 45 70 25 11 00