ALLA RESOR SAMMLAT PÅ ETT STÄLLE

Frigör tid och få inblick med digital körjournallösning

Effektiv och korrekt administration av företagets resor med digitalt godkännandeflow och integration till ERP.

AUTOMATISERING GER DIG EFFEKTIVA PROCESSER

Digitaliserar er hantering av körjournaler

När flera medarbetare är involverade i godkännandet och rapporteringen av tjänsteresor stiger komplexiteten. Effektiv registrering av körda kilometer, ett dynamiskt godkännandeworkflow och enkel lönerapportering bidrar till att flera led i organisationen sparar tid och använder tiden mer effektivt.

MEDARBETARE

Lägg tiden på det som är viktigt, få dina körpengar i tid och slipp det dåliga samvetet.

  • Automatiskt och precis registrering av alla resor
  • Korrekt utbetalning av milersättning i rätt tid
  • Mindre bortkastad tid med registrering och inrapportering av kilometer

GODKÄNNARE

Få inblick i körrutiner, ta stickprov och godkänn direkt på mobilen eller webbsidan, när det passar dig.

  • Fullt digitalt godkännandeworkflow
  • Snabbare och lättare godkännande av medarbetarens körjournal
  • Verifiering av korrekthet i körregistreringarna

EKONOMIANSVARIG

Undgå fel utbetalning på grund av otillräcklig information och ha all dokumentation klar till Skatteverket.

  • Lättare administration av kilometerbokföring
  • Koll på dokumentationen till Skatteverket
  • Enkel inrapportering till löneavdelningen
VI FINNS HÄR FÖR DIG!

Tveka inte att kontakta oss

Sofia Jarhed
Internal sales
+46 85 011 8510
sjs@mileagebook.com

Simon Vindfeld

 Simon Vindfeld
Key account manager
+45 70 25 11 00
svj@mileagebook.com

Möt våra kunder

“Vi på Office Management har nu använt Mileage Book ett tag och det är ett förträffligt bra program till alla som har privatbil. Det har förenklat så mycket för oss gällande processen med att hålla reda på våra tjänsteresor.

Medarbetarna använder Mileage Book till att automatiskt registrera och dokumentera sina tjänstemil. Som administratör får jag en bra översikt och kan enkelt hålla koll på alla medarbetares körda mil.”

Enterprise kund

Glen Lynander

Ekonomichef - MYBW Office Management IT AB

“Den stora skillnaden är ju att vi i stort sett inte lägger tid på resor. Folk har i förväg mycket att arbeta med och med Mileage Book har vi nu en användarvänlig och pålitlig lösning som vi kan lita på.

För oss är bytet till Mileage Book både en ekonomisk besparing och en stor lättnad i arbetsdagen. Tidigare var det mycket besvär med felaktiga mätningar, GPS-sändare som skulle bytas ut och osäkerhet om hur många resor som faktiskt blev loggat.”

 

Enterprise kund

Jim Knudsen

Chef, GF forsikring

AUTOMATISK KÖRJOURNALAPP

Det får du med Mileage Book Enterprise

App optimering

App optimerat till både iPhone och Android smartphones

Webbsida

Webbapplikation ger tillgång till körjournalen från alla browser

iBeacon

Bluetooth-enhet (iBeacon) startar och stoppar automatiskt alla resor

Exportering

Export av körjournaler i vanliga filformat t.ex. PDF, Excel, CSV eller XML

Dataöverföring

Dataöverföring med integration till bokföringsprogram och projekt- och tidsrapporteringssystem

AD-integration

Uppgifter om medarbetarna hämtas från Active Directory, så data uppdateras automatiskt

Validering

Validering av resor med sortering, redigering och möjligheten att lägga till anteckningar till resor

Arbetstidsschema

Kopplat till personligt arbetsschema så resor registreras automatiskt på arbetstid

Uppfyller Skatteverkets krav

Koll på Skatteverkets avgifter, regler og dokumentation

Ladda upp till molnet

Cloud-baserad backup av körjournalen, som lagras säkert via Microsoft Azure

Godkännandeworkflow

Fullt digitaliserat godkännandeworkflow från mobil eller webbsida

Single sign-on

Logga in med Office 365 användarnamn och lösenord

VÅRA FÖRETAGSLÖSNINGAR

Vilken företagslösning passar till ert företag?

Business Enterprise
2800 Kr Inkl.
5 licenser

Extra licenser 850 kr.
priset är exkl. moms pr. år
Ring för pris
Mobilöversikt iPhone och Android registrerar dina kilometer och ger dig överblick över din milersättning.
Obegränsade resor Inget maxantal på resor, du kör bara.
Fördefinierade syften Anpassa er körjournallösning efter företagets behov och resesyften.
Webbsida Du kan registrera resor och administrera din körjournal från ditt konto på Mileage Book webbsida.
Digitalt godkännande-workflow Få inblick i körrutiner, ta stickprov och godkänn körjournalerna via appen eller på webbsidan.
Arkivering i molnet Alla körjournaler lagras i molnet via Microsoft Azure. Körjournalerna lagras i 7 år.
Export av körjournaler Exportera en samlad överblick över löneperiodens körjournaler till ett Excel-ark. Klar till inmatning i lönesystemet.
Uppfyller Skatteverkets krav Mileage Book uppfyller Skatteverkets krav.
Integration med lönesystem När medarbetarens körjournal har godkänts överförs kilometer eller ersättningsbeloppet till lönesystemet.
Integration till projekt- och tidsrapporteringssystem När en resa är körd, kan de körda kilometer kopplas till ett case eller ett projekt som överförs till ert projekt- och tidsrapporteringssystem.
Poolbil – Bokning -> Körjournal -> Optimering Med Mileage Books modul till poolbilar kan du också hantera företagets poolbilar. Medarbetarna kan enkelt boka en bil i bokningssystemet och föra elektronisk körjournal direkt från Mileage Book appen. Ett starkt verktyg för att utnyttja företagets poolbilar optimalt. Tillval
AD-integration Medarbetarna skapas automatiskt i Mileage Book direkt från företagets Active Directory. Tillval
Single Sign-on Logga in på Mileage Book med samma lösenord som du använder till företagets andra IT-system. Tillval
Automatisk körjournal Få automatisk start-stopp funktionen som gör att dina resor blir registrerade automatiskt. 500 kr. pr. år pr. användare Ring för pris
Roller
Medarbetare Som medarbetare kan du föra körjournal och administrera dina körjournaler från appen och webbsidan. Obegränsat antal Obegränsat antal
Godkännare Som godkännare kan du godkänna dina medarbetares körjournaler, se körbeteende på en karta och se dina medarbetares resor. 1 licens som täcker godkännar-, controller- och administratör- rollen. Obegränsat antal godkännare
Controller Som controller kan du hantera överföring av data till lönesystemet och ha tillgång till företagets arkiv och körjournaler. 1 licens som täcker godkännar-, controller- och administratör-rollen Obegränsat antal controller
Administratör Som administratör har du rättighet till inställning av systemet härunder inställning av godkännande-hierarki, skapande av medarbetare, skapande av platser och skapande av res-syfte. 1 licens täcker godkännar-, controller- och administratör-rollen Obegränsat antal administratörer
Business Enterprise

Önskar du att testa Mileage Book, innan du rekommenderar app’en till din chef?